Administration af udlejningsejendomme

Ejer du én eller flere ejendomme, som er tiltænkt udlejning, så kan du trygt vælge TJ Boligadministration. Vi administrerer både private – og erhvervsbaserede udlejningsejendomme samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. TJ Boligadministration udmærker sig ved at have egne viceværter, jurist & administrator, bogholder, ekspert i markedsføring samt at ligge vægt på personlig fremvisning og fokus på at undgå tomgang i lejemålene.

TJ Boligadministration kan således overtage hele den daglige drift af ejendommen, så du kan få mere fokus på det du ønsker.

Vi har styr på det administrative

Ejendomsadministrator af udlejningsejendomme Du har sikkert allerede opdaget, at lejeloven indeholder mange komplekse regler, som kan være en tidsrøver og lænke dig til skrivebordet. Det kan virke udgiftstungt at opretholde din egen administration og ordne administrative opgaver så som udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævning af leje og depositum, udarbejdelse af forbrugsregnskaber på vand og varme, kontakt til vicevært, revisor, offentlige myndigheder og meget mere.

Heldigvis er det administrative opgaver, der er blandt vores kerneydelser og det arbejde, som vi dagligt varetager og finder glæde ved for en lang række ejendoms- selskaber, andelsboligforeninger, ejerforening og udlejningsejendomme.

Skræddersyet ejendomsadministration

Udlejning af private- og erhvervslejemål Vi har fokus på at udleje dit lejemål, så hurtigt som muligt, således du undgår længere tids tomgang.

Vi iværksætter bla. følgende når vi får en opsigelse:
• Håndtering af opsigelse samt fraflytnings-syn
• Sikre os de rette opdaterede data på lejemålet (Husleje, aconto mv.)
• Oprettelse på www.tjbolig.dk under ‘ledige lejemål’
• Oprettelse på www.boligportal.dk
• Løbende annoncering på sociale medier
• Billeder og video af lejemålet (Efter aftale)
• Ugentlig møde så alle i TJ Boligadministration har fokus og kendskab til de ledige lejemål

Du kan således trygt overlade hele udlejningsproceduren til os – vi sikrer dig hurtig udlejning af dit lejemål ved personlig sparring og gode råd.

Vi tilpasser vores løsninger efter dit behov!

Vi kan varetage specifikke løsninger, såfremt det er dit ønske og behov. Det er vigtigt for os altid at tage udgangspunkt i dine ønsker for, hvordan samarbejdet skal foregå.
Det betyder også, at vi kan tilegne os de forretningsgange, processer og løsninger, som giver mest mening i vores samarbejde med dig og i forbindelse med ejendoms- administration af din ejendom.

Administration af ordinære lejemål, privat og erhverv:
• Opkrævning: leje, deposita, varme og aconto betalinger, varsling om lejeforhøjelser
• Lejekontrakter: udarbejdelse, underskrift og overdragelse
• Håndværkere: rekvirering, styring og indhentning af tilbud
• Ledige lejemål: Genudlejning og annoncering på bla. hjemmeside, boligportal.dk og sociale medier
• Forbrug: Kontakt med varme- og vandmålerfirma, forhøjelse af aconto betalinger
• AKUT: En nødtelefon til akut assistance

Ved en totalløsning tilbyder vi ligeledes følgende:
• Indflytningssyn: udarbejdelse af indflytningsrapport efter gældende regler
• Fraflytningssyn: udarbejdelse af fraflytningsrapport efter gældende regler
• Fremvisning af lejemål
• Egen vicevært og haveservice afdeling

Administration af ejerforeninger og andelsboligforeninger:
• Fællesudgifter: afstemning, opkrævning, registrering og gennemgang af restance
• Forbrugsregnskaber: indsendelse af data, regulering af aconto bidrag, afstemning og afregning
• Ejerskifte: besvarelse fra ejendomsmægler og udfylde salgsskema
• Bogholderi: Modtagelse af fakturaer, kontrol, betaling og bogføring af fakturerer
• Budget: Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning ved regnskabsafslutning
• Generalforsamling: Indkaldelse, deltagelse og referent

Kontakt os i dag

Læs mere om administration af...

Erhvervsejendomme