Administration af erhvervsejendomme

Administration af erhvervsejendomme er tidskrævende – især hvis du ejer flere end én erhvervsejendom. Er dine erhvervsejendomme spredt over flere byer, kan det samtidig være udfordrende at holde sig ajour og skabe et stabilt overblik.

Vi ved, at både daglige overvejelser, arbejdsopgaver og diverse forpligtelser kan hobe sig op, og derfor tilbyder vi at stå for administrationen af dine erhvervsejendomme. På den måde kan du koncentrere dig om andre relevante gøremål, samtidig med at du er i tæt samarbejde og dialog med os.

Vi har stor erfaring som administrator af erhvervsejendomme. Vi ved derfor også, at du f.eks. vil opleve mere omfattende administrationsarbejde end som lejer, og at de administrerende opgaver spænder vidt. Der kan bl.a. være tale om udarbejdelse af lejekontrakter, håndtering af lejeopkrævning, håndtering af opsigelser og fraflytninger, ajourført bogholderi, opkrævning af forbrugs – og fællesregnskaber med mere.

Administrationsbehov for erhvervsejendomme

Uanset omfanget af administrerende opgaver, så har vi tradition for at levere nøjagtig den hjælp, der skaber mest værdi i din situation. Vores erfaring siger os nemlig, at alle administrationsbehov er individuelle – det er derfor også vores opgave at sikre et match, der afføder et effektivt og værdiskabende samarbejde for alle parter.

Succesfuld ejendomsadministration

Har du f.eks. brug for et administrationsselskab, der håndterer alt praktisk i forhold til erhvervsejendommens rammer samt al kommunikation med de virksomheder, der har lejet sig ind? Det kan også være, at erhvervsejendommen er en taktisk investering, hvor du søger sparring i succesrig planlægning og koordinering af udviklingsprojekter?

Uanset om det netop gør sig gældende eller om der er tale om et helt tredje eller fjerde behov, så engagerer vi os i dine erhvervsejendomme med et personligt samarbejde som omdrejningspunkt for optimal og succesfuld ejendomsadministration.

Kontakt os i dag

Læs mere om administration af...

Ejerforeninger