Administration af ejerforeninger

Der er mange ting at holde styr på i en ejerforening. Som bestyrelsesformand skal du f.eks. dagligt træffe beslutninger på vegne af både ejerforening, beboere og ejendommens fremtid.
Det kan måske virke som en overvældende og til tider uoverskuelig opgave, men med TJ Boligadministration som ejendomsadministrator, kommer der helt styr på den daglige drift og alle andre praktiske gøremål i ejerforeningen.

Som ejendomsadministrator af en ejerforening, kan opgaverne f.eks. være at koordinere og afvikle ejerforeningens generalforsamlinger, hvor alle beslutninger omhandlende ejendommens fremtid foretages. Det kan være opkrævning af fællesudgifter og rykning for manglende betaling herfor.
Det kan også være koordinering af viceværtsopgaver samt vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne er mange, og dette er blot et udpluk af de opgaver, vi håndterer som ejendomsadministrator af ejerforeningen.

Vi skaber overblik

Først og fremmest går vi ind og skaber et overblik over ejerforeningens funktioner og gøremål. På den måde kan vi nemmere vurdere, hvad der giver mest mening i forhold til din situation og ejerforeningens fremtid. I vores øjne giver det et optimalt udgangspunkt for langt bedre at kunne koordinere og administrere ejerforeningen på den måde, som du ønsker det.

I en ejerforening kan der f.eks. opstå tvivlsspørgsmål og udfordringer i forhold til ændring af fordelingstal, økonomisk støtte til udskiftning af vinduer og tag, udlejning af egen lejlighed, forbrugs – og fællesregnskaber samt meget mere.

Ekstern ejendomsadministrator

Af selvsamme årsag anbefaler vi alle vores kunder, at de vælger en ekstern sparringspartner og ejendomsadministrator til netop at koordinere og varetage de daglige driftsopgaver. På den måde slipper du for at tage stilling til potentielle udfordringer på egen hånd.

TJ Boligadministration garanterer en professionel håndtering af ejerforeningens daglige drift og økonomi. Vi sikrer, at netop økonomien hænger fornuftigt sammen med drift af ejerforeningen, således du roligt blot kan være en del af bestyrelsen.

Kontakt os i dag

Læs mere om administration af...

Andelsboligforening