Administration af andelsboligforeninger

TJ Boligadministration har erfaring og ekspertise inden for ejendomsadministration af andelsboligforeninger, hvorfor du også kan vælge os til den type administrationsopgave. Administration af en andelsboligforening kan afføde flere tvivlsspørgsmål og udfordringer, da der ofte foretages lovændringer og vedtages nye regler, som kan være svære at følge med i.

Det kan f.eks. omhandle, hvorvidt andelsboligforeningen har mulighed for optagelse af nye lån eller omlægning af eksisterende lån. Det kan også være, at du er i tvivl om, hvorvidt andelsboligforeningen har de rigtige forsikringer som følge af foreningens muligheder og behov. Uanset hvilke spørgsmål eller udfordringer du står over for, så vil vi gerne være den administrerende samarbejdspartner i andelsboligforeningen.

Administration, økonomi og drift

I en andelsboligforening er det som oftest sådan, at foreningens økonomiske omstændigheder har betydning for alle involverede medlemmer. Det sætter derfor store krav til, hvordan andelsboligforeningen administreres og hvilke beslutninger, der tages på foreningens vegne.

Med TJ Boligadministration som administrator, er den daglige drift og økonomiske styring i kyndige hænder. Du vil få en faglig og erfaren ejendomsadministrator, der vil have kendskab til både foreningen og foreningens økonomi. Vi sætter en ære i at levere en skræddersyet og engageret service med et kvalitetsstempel, der skaber tryghed for alle involverede parter. 

Så ønsker du professionel sparring til at træffe vigtige beslutninger på vegne af andelsboligforeningen og hjælp til at administrere den daglige drift, så er Tj Boligadministration den rette samarbejdspartner for dig. Vi har flere års erfaring inden for ejendomsadministration, der kombineres med vores parathed til at skræddersy administrationsløsninger med udgangspunkt i din ejendom samt dine ønsker og behov.

Administration af ejerforeninger og andelsboligforeninger:

• Fællesudgifter: afstemning, opkrævning, registrering og gennemgang af restance
• Forbrugsregnskaber: indsendelse af data, regulering af aconto bidrag, afstemning og afregning
• Ejerskifte: besvarelse fra ejendomsmægler og udfylde salgsskema
• Bogholderi: Modtagelse af fakturaer, kontrol, betaling og bogføring af fakturerer
• Budget: Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning ved regnskabsafslutning
• Generalforsamling: Indkaldelse, deltagelse og referent

Kontakt os i dag

Læs mere om administration af...

Udlejningsejendomme